Beskrivelse af biæderen

Farvestrålende fugl på 27-29 cm. Næbbet er langt og nedadbøjet. Halens midterfjer er forlængede. Har rød ryg og blå underside og hale. Vingerne er blå og røde. Strube og kinder er gule. Nakken og issen er røde. Har sorte øjenstriber og sort bånd mellem hals og krop. Lille hvid plet mellem næb og hvert øje. Næbbet er mørkt og benene røde.

I Danmark er der mellem 5 og 15 ynglende par og i samme antal træk- og sommergæster sydfra. Den er udbredt i Syd- og Mellemeuropa, hvor den bygger rede i sandbrinker, grusgrave og skrænter, ofte i små kolonier.

Her i landet ses de fleste i maj og juni i varme perioder. De yngler med flere års mellemrum.

Jager flyvende insekter i en let og svalelignende flugt. Kredser i cirkler på stive vinger og accelererer under udfald efter insekterne.

Strejfer noget rundt udenfor yngleområderne. Overvintrer i tropisk Afrika.