Beskrivelse af gøgen

En falkelignende fugl på 32-34 cm med lang hale. Hannen er blågrå med lys, tværstribet underside. Hunnens område mellem den grå hals og undersiden er mere diffus. Visse hunner, har ligesom de unge fugle, en rødbrun overkrop. Hannen kommer med sit kukken, mens hunnen har en boblende, latteragtig klukken.

I Danmark findes der 10000 til 100000 ynglende og lige så mange trækkende fugle, der kommer nordfra. De er jævnt fordelt over landet, mest i moseområder.

De lægger deres æg i småfuglenes reder og lader disse opfostre deres unger. Man ved ikke, om gøgene danner par, eller bare parrer sig i flæng.

De lever af behårede og giftige sommerfuglelarver, da deres maver kan klare giften.

De overvintrer i den tropiske del af Afrika.