Beskrivelse af den lille kjove

En havfugl på 48 til 53 cm og med et vingefang på 105 til 117 cm. De voksne fugle er for det meste med lys underside, gul nakke, mørk hætte og mørk overside. Deres midterste halefjer er meget forlænget. Ungfuglene har brunspættet fjerdragt og deres midterste halefjer er knap nok forlænget. Flugten er terneagtig. Den er spinklere end almindelig kjove.

I Danmark er der mellem 10 og 100 i træktiderne. Den kommer fra fjeldet og tundraen nordpå, hvor den yngler. Flest ses ved Skagen og dernæst ved vestkysten af Jylland. Ved Skagen kan der ses omkring 50 årligt.

I yngletiden tager den på tårnfalkemenér små gnavere. Udenfor yngletiden jager den måger for at tage deres bytte.

De overvintrer i det sydlige Atlanterhav.