Beskrivelse af rosenstæren

En stær med sort hoved, vinger og hale samt lyserød ryg og underside. Næbbet er oftest lyst, men kan også ses som mørkt. Benene er lyse. Nakkefjerene kan stritte. Ungfuglene ligner de unge, almindelige stære, men har mere krummede, kortere og gule næb. De har også større kontrast mellem den lyse krop og de mørkere vinger.

Rosenstæren yngler i det østlige Europa og i Asien til øst for Balkhasjsøen. I Europa findes den spredt på Balkan, i Ukraine, Rusland, Tyrkiet og i landene mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Den yngler på steder med græsarealer som stepper, enge og marker. Den ruger i kolonier. Reden anbringes i stendynger, i klippesprækker eller i huller i bygninger eller under tagskægget. De fleste rosenstære overvintrer i Indien.

Rosenstæren optræder årligt herhjemme i et meget begrænset antal både i træktiden og om sommeren, fra slutningen af april til november. De fleste observationer gøres fra maj til september i Skagen og langs Vestkysten, mens der er et mindre antal observationer fortrinsvis i Nord- og Østsjælland og i Storstrømsområdet. 2002 er med 31 fugle det år, hvor der er gjort flest iagttagelser.

I yngleperioden lever rosenstæren fortrinsvis af insekter og deres larver, specielt græshopper. Byttet tages på jordoverfladen eller i luften. Når ungerne er flyvefærdige, står druer og morbær i høj kurs, mens de om efteråret og vinteren fortrinsvis æder frugter, frø og blade.

Data om denne sjældne fugl hentet fra Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.