Beskrivelse af stæren

En mørk fugl på 21.5 cm. Dens vinger og korte hale er brune med hvide pletter og streger, dens underkrop er blålig og næbbet er gult i yngletiden. Benene er orange. Fuglens overside og underside er en del mere plettet i vinterdragten, der ses fra sidst på sommeren. Næbbet er mørkt i vinterdragten.

Dens sang er varieret med kaglen og fløjtelyde samt efterligninger af andre fugles sange.

Der er i Danmark flere hundredtusinder af både ynglepar og trækfugle, der ses overalt i landet. De yngler i skove, byer og åbent land. De søger mest føden i flokke på det åbne land. Føden består af bær og frugter fra buske og træer samt smådyr i jorden.

Inden stærene trækker mod Vesteuropa i efteråret samles de i området omkring eller i Vadehavet i meget store flokke, der kaldes Sort Sol. En del af fuglene i 'solen' er stære på træk gennem landet. Enkelte stære er standfugle.