Beskrivelse af stortrappen

En stor fugl på 75-105 cm med hannen som den største. Vingefanget er 170-240 cm. Har mørk overside og lys underside med gråt hoved med sorte øjne og lyst næb. Hannen har nogle lange fjer, der ligner et skæg. Nederst på halsen et lysebrunt bånd. Halen er lysebrun med sorte tværstriber. Halen kan hos hannen løftes lodret op. Benene er lyse og tykke. På den flyvende fugl ses det lysebrune bånd nederst på halsen brede sig lidt ud på oversiden af vingerne, der ellers er hvide og sorte.

I Danmark er der meget få trækfugle, mellem 1 og 10 om året. De yngler i Syd- og Mellemeuropa samt østpå til Kina og sydpå til NordvestAfrika. De lever på jorden på sletter og i ørkener. Den lever af blade, frø og smådyr.