Billeder af stortrappen

Vel en af dem fra Elling Å i Himmerland 2 dage før. Hun. Sammen med 2 gråstrubede lappedykkere, sølvmåger og ederfugle samt en skarv ude til højre. Lagt på 22. april 2017, taget 21. april 2017 på Stige Ø mellem Odense Kanal og Odense Fjord..

Samme som før forstørret. Ederfugle foran den. Lagt på 22. april 2017, taget 21. april 2017 på Stige Ø mellem Odense Kanal og Odense Fjord.

Stortrappe øverst sammen med  gråænder. Nedenunder to store regnspover. Nederst en vandrikse til venstre for en terekklire. Lagt på 3. juli 2018, taget 1. juli 2018 ved Ølundgårds Inddæmning ved Odense Fjord.

Stortrappen forstørret. Lagt på 3. juli 2018, taget 1. juli 2018 ved Ølundgårds Inddæmning ved Odense Fjord.

Den store fugl ved nærmeste bred af fjerneste vadeflade. Øverst stormmåger, derunder hjejler og nederst krikænder. Lagt på 3. juli 2018, taget 1. juli 2018 ved Ølundgårds Inddæmning ved Odense Fjord.

Stortrappen forstørret. Lagt på 3. juli 2018, taget 1. juli 2018 ved Ølundgårds Inddæmning ved Odense Fjord.

Lagt på 23. september 2018, taget 23. september 2018 på campingpladsen ved Flyvesandet på den fynske Kattegatkyst.