Beskrivelse af den almindelige skråpe

En lille skråpe på 30-35 cm og et vingefang på 72-82 cm. Har sortgrå overside og lys underside. Har noget kraftigt sort næb og lyserøde ben. Vingeundersiden er lys. Vingerne er lange og smalle, benene sidder bagtil på den lange krop.

Den yngler på klippeøer i Storbritannien, Færøerene og Island. I Danmark er der mellem 10 og 100 trækkende og oversomrende gæster. Flest langs den jyske vestkyst. Ses mest i juli til september under kraftige storme og vinde.

Den har et alsidigt fødevalg, men snupper helst sild og andre små fisk. Tager også krebsdyr, blæksprutter og fiskeriaffald.

Den overvintrer i Atlanterhavet ud for Sydamerika.