Beskrivelse af den atlantiske skråpe

Tidligere kaldt Kuhls skråpe. En stor skråpe på 45-56 cm og et vingefang på 78-90 cm. Har gråbrun overside med lys overgump og lys underside. Har noget kraftigt gult næb med sort spids og lyserøde ben. Vingeundersiden er lys med sorte kanter. Oversiden af vingerne er gråbrune. Vingerne er lange og smalle, benene sidder bagtil på den lange krop. Halen er sort. Flyver i lange glid lavt over havoverfladen, afbrudt af korte serier af langsomme og stive vingeslag.

Den yngler på klippeøer og stejle kyster i Middelhavsområdet. I Danmark er der mellem 0 og 1 årlige gæster. Flest langs den jyske vestkyst. Ses mest i juli til september under kraftige storme og vinde.

Den har et alsidigt fødevalg, men snupper helst sild og andre små fisk. Tager også krebsdyr, blæksprutter og fiskeriaffald.