Beskrivelse af balearskråpen

En havfugl på 35-40 cm og med et vingefang på 85-90 cm. Ligner almindelig skråpe, men har lysere overside og lidt tykkere hals. Har gråbrun overside, lys underside og mørkt hoved. Nogle har noget mørk underside.

I Danmark er der mellem 5-10 fugle om året. Den er udbredt i Middelhavet og i områder i Atlanterhavet tæt herpå, hvor den dykker efter fisk, enten fra luften eller fra svømmende.

Den yngler i Sydeuropa. Den yngler i jordhuler og kommer med ungernes føde om natten for at undgå måger og kjover, da dens ben bagerst på kroppen gør den sårbar på land.