Beskrivelse af bjerglærken

En lille lærke på 14-17 cm. Dens hoved har lysegule og sorte farver samt lysebrun nakke. Den har derudover sort halsbånd, hvid underside og brun overside. Vingerne har hvide bånd. Ben og næb er mørke. Hannen har små øreduske.

De yngler i tundraen og fjeldene nordpå. I Danmark er der 1000 til 10000 trækkende og overvintrende gæster deroppefra. Ses især på strandenge og stubmarker, ofte i små flokke. Forekommer hyppigst i det nord- og vestjyske, hvor flokkene kan være op på 50 fugle.

Den tager frø, knopper og insekter, som den finder på jorden. Om vinteren tager den også små dyr i strandens tang.