Beskrivelse af den brune sule

En mellemstor havfugl med en længde på 57-70 cm og et vingefang på 130-150 cm. De voksne fugle har brun overside og brunt hoved samt bryst. Undersiden er hvid. De unge fugle har smudsig og brun underside. Vingernes overside er brun og undersiden hvid med mørke kanter og spids. Halen er brun, også på undersiden, Næbbet er lyst og benene er gule. Flugten er med stive vingeslag fulgt af svæve- og glideflugt.

I Danmark forekommer der 0-1 af dem, især langs den jyske vestkyst. De ses som trækgæster, flest om efteråret under kraftige vestenvinde, da disse vinde presser dem mod land.

De yngler i fuglefjelde på Kap Verde og ved Rødehavet. Kommer kun til land for at yngle.

De styrtdykker fra stor højde efter fisk ved at samle vingerne og lande som et projektil med et stort plask.