Beskrivelse af dværgskarven

50 cm. Lille skarv med kantet hoved og lille næb. Sort fugl med lang og kileformet hale. I yngletiden har den brune nuancer i hoved og hals. Ungfuglen har lysere bug.

I Danmark forekommer der 0-3 af dem. Ses normalt i det sydøstlige Europa og sydlige Asien.

Dykker efter fisk.