Beskrivelse af dværgternen

En lille terne på 22-24 cm og med et vingefang på 48-55 cm. Den kendes på sin hvide pande og sit gule næb. Har sort isse, grå vinger og er hvid ellers. Dykker efter føde fra lavere højde end de andre terner (2-5 meter). Flyver med meget hurtige vingeslag. Udstøder et kort og skarpt 'kitik'.

I Danmark er der mellem 100 og 1000 ynglende par og trækkende fugle. De yngler i små kolonier på tørre strandfælleder samt på strandbredder. De strejfer rundt væk fra ynglepladserne. Træffes ved de fleste kyster.

Står som de andre terner stille i luften på svirrende vinger, når den skal til at dykke. Søger føde tæt ved strandbredden, hvor vandet er lavt.

Den overvintrer ved Vestafrikas kyster og ved det vestlige Middelhav.