Billeder af dværgternen

Lagt på 29. juni 2018, taget 28. juni 2018 på Fanø Nordveststrand.

Lagt på 29. juni 2018, taget 28. juni 2018 på Fanø Nordveststrand.

Sammen med havterne. Lagt på 29. juni 2018, taget 28. juni 2018 på Fanø Nordveststrand.

De sidste to billeder, hvor to dværgterner er sammen med splitterner, er lagt på 22. april 2019 og taget 22. april 2019 ved Østerø Sø ved Knudshoved Gamle Færgeleje 2 kilometer øst for Nyborg.

De sidste 2 billeder (på det første er der en stor præstekrave til venstre) lagt på 28. juni 2019 og taget 28. juni 2019 ved Østerø Sø ved Knudshoved Gamle Færgeleje 2 kilometer øst for Nyborg.

Lagt på 3. juli 2019, taget 3. juli 2019 på Flyvesandet på Fyns Kattegatkyst.

Lagt på 17. maj 2021, taget 17. maj 2021 ved Korshavn tæt på Fynshoved.

Lagt på 30. maj 2021, taget 30. maj 2021 på Bøjden Nor på Sydfyn.

Lagt på 17. juni 2021, taget 16. juni 2021 ved Østerø Sø ved Storebæltsbroen 2 kilometer øst for Nyborg.