Beskrivelse af fjordternen

En terne på 31-35 cm og et vingefang på 77-98 cm. Den har grå, smalle vinger, hvid, lang hale, hvid underkrop, sort hætte på det hvide hoved. Dens næb og ben er røde. Den unge fugl har brunspættet overside og hvid pande.

I Danmark er der mellem 10000 og 100000 trækkende fugle og mellem 1000 og 10000 ynglende par. De yngler i kolonier på sandstrande og små holme. De fleste ynglende fugle findes i Nordjylland, Sydfynske Øhav og Roskilde Fjord. De yngler i få tilfælde ved søer inde i landet.

De søger tit føde i søer. De fanger småfisk og krebsdyr ved at flyve søgende frem og tilbage langs med kysten og så dykke ned efter dem.

De overvintrer ved kysterne langs Vest- og Sydafrika.