Beskrivelse af havternen

En terne på 33-35 cm og et vingefang på 75-85 cm. Har røde ben og rødt næb og sort isse og nakke. Grå hale og vinger, ellers hvid.

I Danmark er der 1000 til 10000 ynglende par og mellem 10000 og 100000 trækkende fugle. Den yngler i kolonier i på småøer ved de fleste kyster. Ses kun ved kysterne, derfor kun sjældent inde i landet. Det er ternen, man hyppigst ser ved kysterne. Den udstøder skrig ved og på ynglepladsen.

Den styrtdykker efter småfisk. Den yngler ofte sammen med fjordterner. I redekolonien er den aggressiv og styrtdykker mod indtrængende fjender.

Den overvintrer i havet omkring Antarktis.