Beskrivelse af hedelærken

En fugl på 15 cm, der ligner sanglærken, men har kort hale og er lidt mindre. Har gule ben. Den har to hvide øjenstriber, der mødes i nakken. Ellers lys på undersiden og mørk på oversiden. Dens sang er ikke så vedvarende og kraftig som sanglærkens og foredrages sidende eller under en kort flyvetur.

I Danmark er der mellem 100 og 1000 individer. Både som ynglende og trækkende fra Sverige. Den yngler i tørt og sandet terræn i tilknytning til nåletræsplantager. Yngler hyppigst i Midt- og Nordjylland. Som trækgæst ses den over det meste af landet.

Dens levevis minder om sanglærkens. Dog sætter hedelærken sig gerne i toppen af træer og buske samt på elledninger.

Den overvintrer i Vest- og Sydeuropa. Enkelte i Danmark.