Beskrivelse af den hvidskæggede terne

En terne på 24-28 cm, der lever over land og søer. Den er mørk ligesom hvidvinget og den sorte terne, der lever samme sted. Den er lidt større og kraftigere end de to. Den har et større næb end de to og har mørkegrå fjerdragt, mere lys i yngletiden. Den har sort næb i den unge alder og mørkerødt næb som voksen. Issen er sort i yngletiden og med hvide striber i vinterdragten. Kinden er hvid. Ungfuglen er gulbrun og med plettet ryg. Den flyver roligt, ikke flaksende som sortterne og hvidvinget terne.

Den yngler i Mellem- og Sydeuropa ved søer, i moser og ved flodbredder. I Danmark ses der mellem 0 og 2 om året. Den ses sammen med især sortterner, men også sammen med hvidvingede terner. Den ses mest i juli til september, men enkelte ses i foråret.