Billeder af den hvidskæggede terne

På bredden længst væk en stellersand han til højre for en gråand. På den bred ellers 2 knopsvaner, en sølvmåge og 2 gråænder mere. Nederst 4 sølvmåger, en flyvende hvidvinget terne til venstre og en flyvende hvidskægget terne til højre. Lagt på 30. maj 2018, taget 30. maj 2018 på Gyldensteen Strand 4 kilometer øst for Bogense ud til Lillebælt.

Lagt på 16. juni 2020, taget 16. juni 2020 ved Nørreballe Nor på det sydlige Langeland.

Lagt på 11. juni 2022, taget 11. juni 2022 ved en af søerne i Sybergland ved Kerteminde på Nordøstfyn.