Beskrivelse af islommen

En stor, generelt havlevende fugl på 73-88 cm og med et vingefang på 118 til 142 cm. I udseende ligner den hvidnæbbet lom, men er mindre og uden dennes hvide pletter på vinterdragtens ryg. Modsat den hvidnæbbede lom har islommen mørkt næb (ungfuglen dog mere lyst næb). I sommerdragten har den sort hoved, sort hals med hvidt bånd med sorte striber, mørk side med små hvide pletter og en sort overside med store, hvide pletter forrest. Disse pletter er mindre end hos den hvidnæbbede lom. I vinterdragten er øverste halvdel af hovedet sort og nederste halvdel hvid. Bagsiden af halsen er sort og dens forside er hvid. Den har et sort bånd på halsen. Brystet er hvidt. Resten af fuglen, bortset fra undersiden, er i vinterdragten mørk, mest mørk på oversiden. Pletterne på denne del af fuglen er mere mørke end i sommerdragten. Den unge fugl ligner den voksne i vinterdragt. I alle dragter er den lys på undersiden.

Der er i Danmark mellem 20 og 50 trækkende fugle og lige så mange vintergæster. Af sommergæster er der mellem 1 og 5. Deres nærmeste ynglepladser er på Island, hvor de yngler i vegetationsløse og afsidesliggende fjeldsøer.

Her i landet ses de mest langs Jyllands vestkyst og i Kattegat.

De dykker efter fisk og bruger her kun fødderne til at svømme med.