Beskrivelse af den korttåede lærke

En lærke på 14-16 cm, der ligner en bleg sanglærke med mørkebrun eller rødbrun isse. De fleste har en mørk plet på siden af halsen. Deres næb er kort, spidst og lyst. De har sort stribe bag hvert øje og en hvid stribe ovenover. Har en sort stribe på den generelt lyse hals. Forreste del af brystet kan have striber, ellers er undersiden lys. Vingerne har 2 lyse bånd hver med vinkelrette tyndere striber. Kan have nakketop. Østlige strejfgæster har mørkere overside og kraftigere næb. Den går sammenkrøbet, løber korte stræk og pikker føde fra jorden. Den flyver i små buer. Dens kald minder om bysvalens eller sanglærkens. Kan også være et klangfuldt 'trilp'. Den synger bueformet flugt i store cirkler. Sangen er en kort og simpel remse, der gentages.

De lever normalt i Middelhavsområdet, Sydøsteuropa og Mellemøsten. Her yngler de også, dog bortset fra et par på Rømø i det sydvestlige Danmark i 2011. De yngler på åbne og tørre, gerne sandede områder. Også i klitter, busksteppe og udtørrede områder i saltsumpe. Den har reden i åben mark, gerne beskyttet af en fordybning ved siden af en græstue eller plante. Kan yngle i kolonier. Lægger æg fra midt i april til maj.

I Danmark ses der mellem 1 og 5 årligt, især i maj og september/oktober.