Beskrivelse af madeirapetrelen

En havlevende svale lidt større end bysvalen. Denne fugl har mørkebrun overside (mere sort i vinterdragten), hvid underside, en hvid eller grå stribe eller felt på tværs af hver vinge og en hvid overgump. Den er 20-22 cm. og har vingefang på 43-48 cm. Dens flugt er flagrende lavt over vandoverfladen, mere og mere siksak i hård vind. Ind i mellem svæver de hurtigt afsted.

De yngler på Madeira ud for Afrikas vestkyst og findes normalt deromkring. Derfor ses den meget sjældent i Danmark, mellem 0 og 1 fugl om året.

Kun i yngletiden er den på land. Ude til havs, hvor den ses mest, leder den efter sin føde snappende i vandoverfladen. De tager småfisk, krebsdyr og plankton.