Beskrivelse af mallemukken

En kraftigt bygget og mågelignende havfugl med grå overside på 45-50 cm. Kendes fra måger på sin flugt, der er med rappe vingeslag fulgt af glideflugt. Dette ses over lavt vand. Den har rørformede næsebor på næbbets overside.

I de danske farvande er der mellem 10000 og 100000 af dem om sommeren og i træktiden. Om vinteren få fugle. Indimellem ses de ved kysten, langt flest ved den jyske vestkyst efter kraftige storme. De yngler på fuglefjelde i det nordlige Atlanterhav og på de britiske øer. Herfra strejfer de rundt i Atlanterhavet og Nordsøen.

De følger ofte efter skibe og fiskerbåde og lever af affald herfra. De tager også døde fisk i overfladen.