Beskrivelse af den rødstrubede lom

En havfugl på 53-59 cm og et vingefang på 106-116 cm. Dens vinterdragt har lys underside og mørk overside med små lyse pletter. Det får dens ryg til at se lysere ud end den sortstrubede loms ryg. I sommerdragten har den hvide striber på issen og det bagerste af halsen og rød strube. Halsen er grå ellers. Kroppens overside er mørk og undersiden er lys. Næbbet, der er mørkt, holdes under svømning let opadbøjet og nogle gange vandret. Den har en retlinet flugt med hurtige vingeslag. I flugten er hoved og hals strakt og en smule sænket i forhold til resten af kroppen.

I Danmark ses den mest som trækfugl og vintergæst. Flest i Kattegat, Skagerak og farvandet ud for Vadehavet. Og ved kysterne hertil. I disse perioder er der mellem 10000 og 100000 individer. Den kommer fra yngleområderne i Skandinavien, Finland og Nordrusland.

Bevæger sig klodset på land da den har benene bagerst på kroppen. Dette gør til gengæld at den er specialiseret til svømning og dykning. Den tager fisk på bunden i lavvandede områder. Da den er klodset på land, maver den sig op på reden, der ligger på bredden af større søer.

De overvintrer langt til havs.