Beskrivelse af rovternen

En stor terne med stort, kraftigt og rødt næb og sorte ben. Denne terne på 47-54 cm har et vingefang på 130-145 cm. Dens hale er kort og kløftet. Som andre terner har den sort hætte (hvide striber i den unges hætte), grå vingeoverside og sorte spidser på vingerne.

Der ses mellem 10 og 100 fugle i Danmark i træktiderne forår og efterår. De kommer fra regionerne omkring Østersøen, hvor de yngler på klippeskær og småøer. De ses mest i sensommeren samt efteråret og langs kyster og ved større søer. De opholder sig for det meste i den østlige del af landet.

Den styrtdykker efter fisk, der er op til 30 cm.

Den overvintrer i det tropiske Afrika.