Billeder af rovternen

Lagt på 28. maj 2016, taget 27. maj 2016 ved Knudshoveds gamle færgeleje 2 kilometer øst for Nyborg.

Flyvende. De andre er blishøns. Lagt på 20. juli 2016, taget 19. juli 2016 på Gyldensteen Strand ud mod Lillebælt 4 kilometer øst for Bogense

Øverst fra venstre er det en svartbag, skarver og strandskader. I midten er det sølvmåger og en rovterne. Nederst fra venstre er det grågæs og gråænder. Lagt på 21. oktober 2017, taget 21. oktober 2017 på Flyvesandet på Fyns Kattegatkyst.

Skarver, sølvmåge, rovternen og gråænder fra før forstørret. Lagt på 21. oktober 2017, taget 21. oktober 2017 på Flyvesandet på Fyns Kattegatkyst.

De sidste 3 billeder (hættemåger bagerst i det første) lagt på 14. august 2019, taget 14. august 2019 på Ølsemagle Revle 4 kilometer nord for Køge.

Omkring 10 rovterner i selskab med havterner og fjordterner. Lagt på 14. august 2019, taget 14. august 2019 på Ølsemagle Revle 4 kilometer nord for Køge.

Yderst til højre nedenunder en gravand. Ellers hættemåger, sølvmåger og knopsvaner. Lagt på 20. april 2021, taget 20. april 2021 ved Brændegaard Sø 4 kilometer nord for Vesterby på Sydfyn.

Den fra før forstørret. Lagt på 20. april 2021, taget 20. april 2021 ved Brændegaard Sø 4 kilometer nord for Vesterby på Sydfyn.

Mellem 2 knopsvaner er der 2 rovterner, viber og en grågås. Lagt på 11. september 2022, taget 11. september 2022 ved Brændegaard Sø 4 kilometer nord for Vesterby på Sydfyn.

Lagt på 11. september 2022, taget 11. september 2022 ved Brændegaard Sø 4 kilometer nord for Vesterby på Sydfyn.