Beskrivelse af sandternen

En plumpt bygget terne på 35-38 cm og et vingefang på 100-115 cm. Den har sorte, halvlange ben og sort, kraftigt næb samt sorte hovedfjer. Den har grå ryg og vinger, ellers hvid. Dens sorte hætte fældes delvist i løbet af sommeren og bliver til en plet bag øjet.

I Danmark er der mellem 1 og 5 ynglende par og samme antal trækkende fugle. De yngler sammen med hættemåger på småøer og strandenge ved kysten af Jylland. De kan ses ved alle kyster, selvom de ikke normalt strejfer langt væk fra ynglepladserne.

De søger sjældent føde på havet. Mest nær kysten. De søger føden på enge og heder, hvor den tager insekter, padder og firben. Den flyver lavt over terrænet.

Overvintrer i det tropiske Vestafrika.