Beskrivelse af sanglærken

En spurvefugl på 18-19 cm. Grålig og brunstribet med forlængede issefjer. Synger mens den står stille i luften med svirrende vinger. Denne sang er en vedvarende trillesang.

I Danmark er der hundredtusinder af dem, både som trækfugl og ynglende. Den er her også i milde vintre. Den findes overalt på heder, strandenge, dyrkede marker og klitter.

Den finder sin føde på jorden, hvor den tager frø og grønne skud samt insekter og små dyr om sommeren.