Beskrivelse af Scopolis Skråpe

En skråpe på 50 cm og et vingefang på 96-112 cm. Hvid underside og forside af halsen. Lysebrun ryg og overside af vinger. Sort hoved, bagside af halsen og hale. Gult næb med sort spids. Undersiden af vingerne er mørkegrå med sorte kanter og spids.

Den yngler på middelhavsøer og på atlanterhavskysten. Mellem 0 og 1 ses i Danmark årligt.

Den har et alsidigt fødevalg, men snupper helst tobis.