Beskrivelse af skarven

En tynd, generelt sort fugl på 80-100 cm med et vingefang på 130-160 cm. Dens hoved er hvidt og dens halvlange næb er gult og den har et hvidt parti ved benene Dette hvide parti kan nogle gange inkludere bugen. Derudover er meget af halsen grå.

I Danmark er der mellem 10000 og 100000 ynglende par og mellem 1000 og 10000 trækkende fugle og samme antal om vinteren. De yngler i kolonier på jorden på ubeboede øer og højt oppe i træer tæt ved søer og fjorde. Ses tit ved de danske kyster.

De dykker efter fisk og ligger dybt i vandet, når de svømmer. Sidder tit på pæle, mens de lader deres let spredte vinger tørre.