Beskrivelse af den sodfarvede skråpe

En skråpe på 40-50 cm og et vingefang på 92-108 cm. Har sodgrå overside og sodgrå (hos ungfuglene dog lys med grå felter) underside. Har noget tyndt gulbrunt næb med sort spids og samme farve ben. Vingeundersiden er lys. Vingerne er lange og smalle, benene sidder bagtil på den lange krop. Halen har forlængede midterfjer.

Den yngler i det sydlige Atlanterhav og Stillehav i vores vinterhalvår. I Danmark er der mellem 10 og 100 trækkende efterårsfugle (september og starten af oktober), i nogle år op til 400. Flest langs den jyske vestkyst og i Kattegat. Ses mest under kraftige vestenstorme og vestenvinde. Under disse vinde presses den mod kysten.

Den har et alsidigt fødevalg, men snupper helst tobis.