Beskrivelse af sortternen

I yngledragten en næsten helt sort terne på 22-24 cm og et vingefang på 64-68 cm. Det eneste hvide på den er gumpen. Dens hætte er mere sort end resten af fuglen. Dens næb og fødder er røde. Dens efterårsdragt er betydeligt lysere. Her er hætten mindre, dens hals, bryst og pande over i det hvide.

I Danmark er der 100 til 1000 trækkende fugle og 10 til 100 ynglende par. De yngler i tilgroede moser, småsøer og laguneområder. Den yngler mest i Jylland, især på Vejlerme og Tøndermarsken. I træktiden ses en del fugle i lavvandede fjord- og kystområder. Specielt i det østlige Danmark.

Den flyver frem og tilbage over søen eller mosen på jagt efter insekter, som den snapper i luften eller på vandoverfladen. Modsat andre terner styrtdykker den ikke.

Efter yngletiden søger de ud mod kysten, hvor de ses i flokke. En del fugle fra Østeuropa og Sverige passerer landet i træktiden om foråret og efteråret. Sammen med de danske ynglefugle overvintrer de i Vest- og Sydvestafrika.