Beskrivelse af splitternen

En terne på 36-41 cm og et vingefang på omkring en meter. Den har sorte ben og sort næb med gul spids samt sorte hovedfjer, der på nakken kan rejses til en dusk. Den har grå ryg og vinger, ellers hvid. Dens sorte hætte fældes delvist i løbet af sommeren. Den er meget støjende og udstøder et skingert og totonet skrig, der høres på lang afstand.

I Danmark er der mellem 1000 og 10000 ynglende par og 1000 til 10000 trækkende fugle og i samme interval af sommergæster. De yngler sammen med hættemåger og i små eller store kolonier på småøer ved kysten. De kan ses ved alle kyster, da de strejfer langt væk fra ynglepladserne.

De søger føde på havet og langs kysten. De dykker fra stor højde (10-15 meter) og tager især tobiser.

Trækker i august og september ned langs Vesteuropas kyster og videre til Vestafrikas kyster, hvor de overvintrer.