Beskrivelse af stillehavslommen

En  fugl noget mindre end sortstrubet lom (som den ligner meget), der er 58-73 cm og har et vingefang på 110-130 cm. Dens vinterdragt har lys underside og mørk overside. En hvid plet ses lige før halen på den sortstrubede lom, men mangler her. I sommerdragten har den som sortstrubet lom hvide striber på oversiden og mørk strube. På siden af halsen har den lodrette sorte og hvide striber. Resten af hals og hoved er gråt. Næbbet, der er mørkt, holdes under svømning vandret. Modsat den sortstrubede lom er dens øredækfjer mørke i vinterdragten og overgangsdragten. Dette gør kinderne mindre. Endvidere er hovedet mere kugleformet end hos sortstrubet lom. Den har en retlinet flugt med hurtige vingeslag. I flugten er hoved og hals strakt og en smule sænket i forhold til resten af kroppen.

I Danmark ses den mellem 0 og 1 gange årligt. Holder normalt til på Asiens nordøstlige kyst og Nordamerikas vestlige kyst. I de seneste år dog også på østkysten af Nordamerika.

Bevæger sig klodset på land da den har benene bagerst på kroppen. Dette gør til gengæld at den er specialiseret til svømning og dykning. Den tager fisk på bunden i lavvandede områder. Da den er klodset på land, maver den sig op på reden, der ligger på bredden af større søer.

De overvintrer langt til havs ned til Californien.