Beskrivelse af den store stormsvale

En havlevende svale lidt større end bysvalen. Denne mørkebrune fugl med en hvid eller grå stribe eller felt på tværs af hver vinge og en hvid overgump, er 18-21 cm. Dens vingefang er 43-48 cm. Dens flugt er flagrende lavt over vandoverfladen, mere og mere siksak i hård vind. Ind i mellem svæver de hurtigt afsted.

De yngler mest af alt på Island, Færøerne og Skotland på småøer og i kolonier. I Danmark ses der årligt mellem 500 og 1000, især ved Jyllands vestkyst, dog også på Nordfyns og Nordsjællands kyster. De ses mest om efteråret.

Kun i yngletiden er den på land, hvor den lægger sit enlige æg i klippespalter. Ude til havs, hvor den ses mest, leder den efter sin føde snappende i vandoverfladen. De tager småfisk, krebsdyr og plankton.