Beskrivelse af storskråpen

En skråpe på 47 cm og et vingefang på 92-108 cm. Har grå overside og lys underside. Har noget tyndt sort næb og samme farve ben. Har lys halsring og sort isse. Vingeundersiden er lys. Vingerne er lange og smalle, benene sidder bagtil på den lange krop. Halen har let forlængede midterfjer. Har på oversiden hvidt felt lige før halen.

Den yngler i det sydlige Atlanterhav og Stillehav i vores vinterhalvår. I Danmark er der mellem 0 og 1 trækkende efterårsfugle. Flest langs den jyske vestkyst og i Kattegat. Ses mest under kraftige vestenstorme og vestenvinde. Under disse vinde presses den mod kysten.

Den har et alsidigt fødevalg, men snupper helst tobis.