Beskrivelse af sulen

En stor, tung og langvinget havfugl med en længde på 87-100 cm og et vingefang på 165-180 cm. Dens vinger er spidse og dens næb er langt og spidst. halen er lang og kileformet. Bortset fra den sorte hale er de voksne fugle hvide med lysegul hals og hoved. De unge fugle er helt mørke det første år, hvorefter de bliver gradvist hvidere for at være udfarvede i 4-5-årsalderen. Flugten er med stive vingeslag fulgt af svæve- og glideflugt.

I Danmark forekommer der 1000 til 10000 af dem langs den jyske vestkyst og mellem 100 og 1000 i Kattegat samt mellem 10 og 100 i de indre farvande. De ses som trækgæster, flest om efteråret under kraftige vestenvinde, da disse vinde presser dem mod land. Indimellem ses de også om vinteren, når denne er mild.

De yngler i fuglefjelde på de britiske øer, på Færøerne, på Island og i Norge. Kommer kun til land for at yngle.

De styrtdykker fra stor højde efter fisk ved at samle vingerne og lande som et projektil med et stort plask.

De overvintrer i Atlanterhavet mod syd til Vestafrika.