Beskrivelse af toplærken

En lærke, der ligner sanglærken, men har en tydelig og spids top på hovedet. Dens hale er kortere og næbbet lidt mørkere. Toplærken har mørke øjenstriber. Den har en flaksende flugt lavt over terrænet.

I Danmark er der mellem 10 og 100 af dem. De trækker ikke særligt langt væk fra yngleområdet. Ses mest i byer, hvor de foretrækker tørre områder som jernbaneterræner, havneanlæg og industrikvarterer. Ses også på fortove og parkeringspladser.

Den meget lidt sky fugl løber behændigt rundt på jorden og leder efter frø og korn.