Beskrivelse af topskarven

En skarv på 65-80 cm og et vingefang på 90-105 cm. Mindre og spinklere end skarven og med forholdsvist mindre hoved. Dens næb er spinkelt og tyndt. Panden er mere lodret end hos skarven. I yngledragten er den helt sort, på nært hold ses den som grønsort, og har en issetop. Mens skarvens vingeslag virker som en gås', så har topskarven hurtigere vingeslag.

I Danmark ses fuglen som strejfende fra yngleområdet langs den norske vestkyst. Navnlig i Skagen ses den, men også på Kattegat-kysterne. Årligt ses der mellem 1 og 10 fugle. Den ses hyppigst på høfder og moler.

Dens levevis er som skarvens, men er mere til havs end denne.

De opholder sig for det meste omkring yngleområderne i det meste af året.