Beskrivelse af den sortstrubede lom

En gåsestor fugl på 58-73 cm og et vingefang på 110-130 cm. Dens vinterdragt har lys underside og mørk overside. En hvid plet ses lige før halen. I sommerdragten har den hvide striber på oversiden og mørk strube. På siden af halsen har den lodrette sorte og hvide striber. Resten af hals og hoved er gråt. Næbbet, der er mørkt, holdes under svømning vandret. Den har en retlinet flugt med hurtige vingeslag. I flugten er hoved og hals strakt og en smule sænket i forhold til resten af kroppen.

I Danmark ses den mest som trækfugl og vintergæst. Flest i Kattegat, Skagerak og farvandet ud for Vadehavet. Og ved kysterne hertil. I disse perioder er der mellem 10000 og 100000 individer. Den kommer fra yngleområderne i Skandinavien, Finland og Nordrusland.

Bevæger sig klodset på land da den har benene bagerst på kroppen. Dette gør til gengæld at den er specialiseret til svømning og dykning. Den tager fisk på bunden i lavvandede områder. Da den er klodset på land, maver den sig op på reden, der ligger på bredden af større søer.

De overvintrer langt til havs.