Mine fotografier af fugle

Her kan man se mine billeder af fugle. Der angives navnet på fuglen, om det er en skovskade eller en solsort. Endvidere gives en beskrivelse af fuglene og hvor mange, der er i Danmark.

Se de 601 fuglearter, jeg (der er medlem af Dansk Ornitologisk Forening, DOF) har taget billeder af til nu 31/5-2024):

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å

Oversigt over fugleture:

1) Kerteminde Kommune inklusive Fyns Hoved.
2) Odense Fjord.
3) Arreskov Sø, Fyns største sø.
4) Odense Fjord, specielt Stige Ø.
5) Æbelø.
6) Flyvesandet.
7) Knudshoved
8) Stige Ø tur2
9) Gyldensteen Strand
10) Stige Ø tur3
11) Gyldensteen Strand 2
12) Fynshoved
13) Gyldensteen Strand og Enebærodde rundt
14) Enebærodde rundt
15) Brændegård Sø og Nørresø
16) Gyldensteen Strand 3
17) Seden Strand
18) Enebærodde rundt 2
19) Knudshoved vinter
20) Gudenåen ved Randers
21) Vintertur på Stige Ø
22) Lindholm ved Allested-Vejle på Midtfyn
23) Vintertur langs starten af Odense Kanal
24) Tur på det sydlige Langeland
25) Tur til Sneum Sluse ud til Vadehavet 14 km syd for Esbjerg
26) Tur til Flyvesandet ved Fyns Kattegatkyst
27) Tur til Bøjden Nor på Sydfyn
28) Tur til Blåvandshuk vest for Varde
29) Tur til Skjern Enge