Nyheder

Nu kan man via en databasetabel og asp se mine fotos af fugle. (3/5-2014)
Fem nye fugle i databasetabellen. (7/5-2014)
Tre nye fugle i databasetabellen. (8/5-2014)
Tre nye fugle i databasetabellen. Disse er observeret i Ballerup. (16/5-2014)
Var på fugletur rundt i Kerteminde Kommune, blandt andet Fyns Hoved. (6/6-2014)
Var på fugletur langs Odense Fjord. (9/6-2014)
Var på fugletur til Fyns største sø, Arreskov Sø. (9/6-2014)
Var på fugletur langs Odense Fjord, specielt Stige Ø. Den modsatte side end tidligere og denne gang til fods. (11/6-2014)
I går gik turen op til Æbelø. (23/6-2014)
I går gik turen op til Flyvesandet. (25/6-2014)
Her i de første to måneder har jeg lavet enkelte fejl vedrørende bestemmelse af hvilken fugl, der er tale om. Men disse fejl skulle være rettet nu. Min erfaring er ikke så stor endnu. (1/7-2014)
I går var jeg på tur til Knudshoved. (3/7-2014)
Travetur rundt om Stige Ø i går. (7/7-2014)
I går var jeg på tur til Gyldensteen Strand. (23/7-2014)
Mandarinanden føjet til databasetabellen. Der er nu 73 fugle. (24/7-2014)
Travetur rundt om Stige Ø i går. Også den nordlige del med Koholm. (5/8-2014)
Tur til et andet sted af Gyldensteen Strand end tidligere. (17/8-2014)
Sommerens 2. tur til Fynshoved. (27/8-2014)
Besøg på Gyldensteen Strand og en tur rundt på Enebærodde. (3/9-2014)
En tur rundt på Enebærodde. (10/9-2014)
En tur til Brændegård Sø og Nørresø. (13/9-2014)
Besøg på Gyldensteen Strand. (24/9-2014)
Kort besøg på Seden Strand. (1/10-2014)
Rundt på Enebærodde. (2/11-2014)
Da jeg fortalte om turen til Knudshoved, troede jeg, at jeg havde set en skarv derude. Det havde jeg ikke. For det første var den fra Stige Ø. For det andet var det ikke en skarv, men en isfugl. Denne fejltagelse beror på, at jeg i starten af juli ikke kendte så meget til fugle som nu. Dengang havde jeg kun set på fugle i 2 måneder. (2/12-2014)
Besøg på det gamle færgeleje i Knudshoved. (29/1-2015)
Under Senior-DM i skak i Randers så jeg på fugle langs Gudenåen. (14/2-2015)
Vintertur på Stige Ø. (20/2-2015)
Tur til Lindholm på Midtfyn. (23/2-2015)
Gåtur til Odense Kanals del inde i Odense. (2/3-2015)

Grundet pladsmangel opdateres fugledelen ikke længere hvad fugleture angår. Dette på ubestemt tid. Der arbejdes på at skaffe mere plads. Websetgo, som jeg har web-hotel hos, nægter at svare på mine henvendelser! (5/5-2015)

Jeg har skiftet web-hotel. Dette kostede asp-siderne og databaserne. I stedet ses de gamle data fra databasen nu på tabelform. Til gengæld er pladsproblemet løst. (16/5-2015)

Nye billeder af allerede beskrevne fugle er lagt op. Så er kærsangeren kommet på også. (19/5-2015)
I maj måned 2015 blev skestorken set på Nordfyn [23,] og på Østersø ved Knudshoved på Østfyn [25.]. Jeg selv så den imellem disse to lokaliteter, nemlig ved Stige Ø [24.]. I første omgang troede jeg det var en sølvhejre. Men det er altså en skestork. (29/5-2015)
Har gransket et billede af nogle hjejler og viber fra efteråret 2014 her på siden. På dette billede opdagede jeg to pomeransfugle. (30/5-2015)
Har været en tur til Vadehavet, nærmere bestemt Sneum Sluse. Her var der en del skestorke. (3/8-2015)
Har været oppe på Flyvesandet. (9/9-2015)
Var i går en tur til Bøjden Nor på Sydfyn. (8/5-2016)
I denne tid er der gåsegribbe over Danmark, specielt i Himmerland i Nordjylland. Disse 34 er kommet hertil fra Spanien. For få dage siden var der en på Falster, der trak mod nordvest. Den ser ud til at være nord for Odense nu og derfor den jeg ser. (29/6-2016)
De 34 gåsegribbe fra Himmerland er trukket ud af Danmark nu. (29/6-2016)
Var på tur til Blåvandshuk i går tirsdag. (7/9-2016)
Var på tur til Skjern Enge i går tirsdag. (10/5-2017)