Medlem af DSU

Jeg er medlem af Dansk Skak Union som enkeltmedlem. Tidligere har jeg været i Odense Skakklub i efteråret 2017. Derfør var jeg i Læseforeningen Odense, hvor jeg var fra 1987 til 2011 og igen fra 2016-2017. Mellem 2011 og 2016 var jeg i FREM Odense. Før 1987 var jeg i Nordre, Århus (1984-1987) og Åbybro (1979-1984).

I Læseforeningen har jeg i mine seneste år i den første periode spillet på rækken under divisionerne og 3. division (der fra sæsonen 2004-2005 kaldes 2. division). Ratingmæssigt svinger jeg meget, nemlig hovedsageligt mellem 1780 og 1920.

Organisatorisk har jeg været bestyrelsesmedlem af Læseforeningen fra 1993 til 1999, i nogle af årene som næstformand. Sidst i perioden lavede vi en liste over de forskellige bestyrelsesmedlemmers opgaver. Derved er det nedskrevet, hvilke specifikke opgaver (eksempelvis hvem, der står for klubturnering og hvem, der varetager materialeindkøb) et medlem af bestyrelsen har. 
Det at sidde i en bestyrelse gav indblik i det at arrangere turneringer, eksempelvis en IM-turnering. For at styre en klubturnering, er det bedst at være turneringsleder. Dette blev jeg i 1994. Derfor en fejl, at Fynsk Skak Union ikke havde mig med på deres liste over turneringsledere i lang tid!
Ud over at være bestyrelsesmedlem af Læseforeningen har jeg også været webmaster for den klub, nemlig fra 2005 til 2011.

Dansk Skak Union udgiver ratinglister og sender internationale resultater ind til verdensskakorganisationen FIDE, som de er medlem af. Verdens-skakorganisationen udgiver en international ratingliste hver anden måned startende i januar. De danske og internationale tal er forskellige, idet de opnås på forskelligt grundlag. Jeg har et internationalt tal, nemlig 1889. Det er anden gang, jeg har opnået et, det første blev slettet i juli 2002. Da var tallet på 2002 og mit dengang højeste var 2059. Mit danske tal er lige nu 1805. Udviklingen af mit danske tal fra 2003 til 2006 kan ses på denne selvproducerede Java-applet. Fra januar 2015 er der også danske tal for lynskak og hurtigskak. Her har jeg 1717 i lynskak og 1895 i hurtigskak.
Også i korrespondanceskak findes der nationale og internationale styrketal. Her har jeg kun et dansk, nemlig 1871.

Som medlem af Dansk Skak Union får man 8 gange om året et medlemsblad, Skakbladet. Fra dette blad er denne artikel om Kongegambit hentet.

Også fra blandt andet Skakbladet har jeg hentet oplysninger om skakspillets historie.

Endvidere har jeg engang forfattet et forum, en side med partier og links til referater fra fynske turneringer i sæsonen 2007/2008 og et program til udregning af forventede scorer, ratingtabel og  alle-mod-alle-grupper.